Tevékenységeink

 • kiviteli tervek ellenőrzése
 • részletes költségvetés elkészítése
 • időütemterv készítése
 • pénzügyi ütemterv készítése
 • vállalkozói szerződés előkészítése
 • gyártmánytervek elkészítése, benyújtásuk jóváhagyásra
 • építéshelyi organizáció
 • hatósági bejelentések megtétele
 • geodéziai munkák; alappontok, kitűzések
 • ideiglenes közműcsatlakozások kiépítése
 • építési munkák elvégzése:
 • földmunkák, alapozások
 • szerkezetépítés
 • szakipari munkák
 • épületgépészeti szerelések
 • erős- és gyengeáramú szerelések
 • közműépítések
 • út- és járdaépítés
 • tereprendezés, kertészeti munkák
 • kerítés szerelés/építés, kapuk, sorompók telepítése
 • kiegészítő építmények
 • helyi építésvezetői feladatok ellátása, munkaszervezés,
 • minőség ellenőrzés
 • építési napló folyamatos vezetése
 • munkaterület őrzése
 • folyamatos és dokumentált hulladék elszállítás
 • épület- és területtakarítás a munkák befejeztével
 • műszaki átadás/átvétel előkészítése
 • átadási dokumentáció összeállítása, megvalósulási tervek elkészítése
 •  garanciális feladatok elvégzése, karbantartás